Ποιος κάνει κουμάντο (8)

Nα έχεις προλάβει να … (3)