Ποιος κάνει κουμάντο (10)

Nα έχεις προλάβει να … (5)