Ποιος κάνει κουμάντο? (7)

Nα έχεις προλάβει να … (7)