Ποιος κάνει κουμάντο? (6)

Nα έχεις προλάβει να … (6)